ДО ЖИДІВСКОГО НАСЕЛЕННЯ - ВЧК-ГПУ документы и материалы - Ю.Г. Фельштинский - Политические войны - Право на vuzlib.org
Главная

Разделы


Политические войны
Политика в разных странах
Основы политической теории
Демократия
Революция
Анархизм и социализм
Геополитика и хронополитика
Архивы
Сочинения

 • Статьи

 • «все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 60      Главы: <   40.  41.  42.  43.  44.  45.  46.  47.  48.  49.  50. > 

       ДО ЖИДІВСКОГО НАСЕЛЕННЯ

       Радомьский районний український позстанчій комітет- продавить політичну

  боротьбу за незалежність Украіни.

       Жиди як нація -- не наш ворог

       Ми    закликаємо    все    жидівске     населення    не    підтримувати

  біль-щовицько-комуністичноі влади и не вступати  в ряды червоноар-мійців. Ми

  ж всіми  засобами постараємось забеспечити вам спокій  и  мирне житти  Ми не

  допустим погромів і грабунків.  Але поводьте  себе  так,  щоб не разполюзати

  апетитів до  помсти  у повстанців не дати  приводу до небажаної рос-прави за

  ворожі виступи проти незалежної укрінскоі республіки.

       Зрозумійте  в своіх  інтересах,  що боротьба  украінців за незалежність

  ведеться не на шутку і райно чи поздно вона досягне свого.

       Голова радомьского укріньского повстанчого комітету

       Ю.Мордалевич  Члени:  В.  Павловський,  А.  Зелений,  М.  Глущенко,  С.

  Даниленко

       Секретарь П. Омельчук 1 липня 19210 року

       * Орфография сохранена. -- Ред.- сост.

       Так  напевал еврейскому населению  вероломный бандит  Мор-далевич после

  того, как его банды потопили в еврейской крови целые местечки.

       Далее небезынтересен приказ того же Мордалевича.

       НАКАЗ No 8

       радомьского районного українського повстанчого комитету

       До   відома  громадянства   доводиться,  що   боротьба   українців   за

  незалежність краю буде провадиться до повной перемоги над ворогом.

       Для скорішого досягнення цьго все украіньске громадянство закливаекться

  до активної співучасти в боротьбі і до розуміння того, що  боротьба ведеться

  за інтерес цілого украіньського населення, а тому всім мешканцям радомського

  району наказується:

       1  Жадних  наказів і  розпоряджень більшовицько-комуністичноі влади  не

  виконувати.

       2. Не визнавати і за свою револиційну владу і нічим не помо-гати ій.

       З Заарештувати  червоноармійців,  які перебувают  на селах в  невеликій

  кількості і доставляти іх в повстанчі штаби.

       {}Предавати  повстанцям  ріжні  відомсті  про ворога, {}Слідкувати  аби

  поміж сусідів не бьіло більшовіцьких зрад

       ників  народові --  і  доносити  про  них  в політичну  філію комітету.

  {}Допомагати чим можна своєму українському війську і пов

       станцям, які чесно боронять свій край

       Голові повстанчого комітету Ю.  Мордалевич. Сєкретарь П. Омельчук. 2-го

  липня 1920 року.

       ДО СЕЛЯН

       Головний Отаман  Петлюра підписав з  поляками  договір по якому польски

  вийска  допомогают  Українській Арміі  від  непроше-них  і  небажних  самому

  Народові хозяінів-комуністів. Не завойовувать Наш Край пришли сюда поляки, а

  бороться  поруч  с  Укра-йнцями  против  опільного ворога.  Но  коли  ж  мы,

  Украінці,  утворимо  свою  міцну  Армию, щобьі самим  боронити,  від  ворога

  Украіну,  Польскі війська  відійдуть до своеі Республики. А тому  ми повинні

  зустрічати не як ворогів, а як наших союзників,

       СЕЛЯНЕ

       Не  вірте ріжним  брехлиним  наклепам на Головного  Отомана  Петлюру та

  поляків Вірте йому, як заступнику Ваших інтересів. Згадайте хто визволив Вас

  від Скоропадщини? Знайте,  що Головний  Віждь  Польскоі Арміі  Пілсудський е

  демократ, бореться за нашу волю  селян  і  робітників Польши, щиро допомагає

  нам -- Українцям визволитися з під більшовицького ярма.

       Памятайте  твердо,  щю Отаман  Петлюра  не  е  Скоропадьский,  а  віждь

  Пилсудський і  поляки -- не е Вільгельм і німці. Переносьте терпеливо тягарь

  війни. Сами знаєте, що ніякий вояка не може жити "святим духом". Допомогайте

  законній владі, яко бороться за Ваши інтереси, і памятуйте, що лад і спокій,

  якого все  Ві так бажаєте, залежить  більше  від  Вас самих. Пора  зрозуміти

  також, що громадяньська байдужість е велика школа для Держави.

       Виймайте, що непослух, непокурливість і ріжні виступи проти,  ісгнуючоі

  Влади  будуть рішуне покарані військовою силою, якоі е досить в распоряженні

  Уряду. Не в імя буржуазного устрою, чи

       иніх  особисгіх інтересів,  а  во імя  порядку  і будови  Демократичної

  Украіни ми будем вживати в погребних випадках і примусу.

       З наболілим серцем, з втомою від  боротьби за волю  краю, як повстанець

  проти   насильства,  з   щирістю   до  Ваших   інтерересів,   закликаєм  Вас

  братія-селяне до порядку і спокою.

       Радомиський новітовий комісар Ю. Мордалевич

       15 травня 1920 р

       Так жили и работали бандиты на Киевщине.

       Чем же  объясняется такой прогрессивный  рост  бандитских  организаций.

  Казалось  бы,  что  по  мере укрепления нашей власти на  Украине,  бандитизм

  должен был бы идти на убыль. На деле получилась другая картина.

       Первой причиной, повлиявшей на  ход  украинского бандитизма,  была наша

  неудача  на фронте внешнем. Врангель  докатился до Екатеринослава,  польская

  шляхта  теснила наши войска  на  западном фронте.  Момент был  тяжелый.  Все

  войска были  брошены  на  внешние  фронты.  Для того,  чтобы положить  конец

  разнузданной бандитской вольнице, не хватало достаточных сил.

       С  другой  стороны,  хлеб с  полей  был уже  убран. Приближалось  время

  интенсивной  работы  по проведению продовольственной  разверстки. В  деревне

  назревала новая борьба за  хлеб. Кулак, поддержанный бандитом, организовался

  для  защиты своих  полных  амбаров от  притязаний ненавистной ему  Советской

  власти.  Он спешил разрушить все  ее сельские  органы, спешил спровоцировать

  несознававшие еще  своей  классовой  особенности слои деревенской  бедноты и

  середнячества.

       Части ВОХР, совместно с отрядами войск ВЧК, выдерживали этот бандитский

  натиск, отражая удары  и  уничтожая отдельные банды. Все же главное внимание

  штаб тыла югзапфронта сосредоточил снова на бандах Махно.

       Махно считал,  что Красная  армия мешает  ему бороться с  Врангелем, но

  вместе с  тем Врангель считал, что Махно отнюдь не является  его  врагом,  а

  наоборот, в значительной мере помогает ему.

       В одном  из приказов "главнокомандующий вооруженными силами юга России"

  даже  находит,  выражаясь  мягко,  возможность  входить  в соприкосновение с

  Махно,   который,  как  и  Врангель,   "честно  стремится  свергнуть   кучку

  насильников-большевиков".

       Этот приказ, датированный 13 июня за No 31/30, гласит:

       В случае  перехода нашего  наступления  на пути к  достижению  заветной

  цели,  можем войти  в  соприкосновение  и  с  повстанческим  отрядом  Махно,

  украинскими  войсками и  другими антикоммунистическими группами по борьбе  с

  главным врагом Руси -- коммунистами.

       Нам по пути все эти русские люди, которые, как и  мы,  честно стремятся

  свергнуть кучку насильников-большевиков, обманом захвативших власть.

       Приказываю всем начальникам,  при  соприкосновении  с  указанными  выше

  группами, сообразовать свои действия с действиями

       войск  этих групп, имея в виду  основную задачу -- свергнуть коммунизм,

  всемерно помочь и облегчить русскому народу осознать свое отечество.

       Генерал-лейтенант Врангель

       Между  прочим,  в  махновской  армии  сплошь  и  рядом  случалось,  что

  отдельные отряды Махно воспринимали лозунги  Врангеля, но,  желая обеспечить

  себе поддержку крестьянства, оперировали под  флагом отрядов  имени  "батьки

  Махно". Эти  отряды выдвигали однородные  с врангелевскими  и  петлюровскими

  шайками  лозунги  "бей жидов и  комиссаров  -- да здравствует Русь  святая и

  русский народ".

       Об этом свидетельствует следующее воззвание:

       ВОЗЗВАНИЕ

       Товарищи   крестьяне.    Гражданская    война   рабочего   пролетариата

  (шарлатанов) в скором будущем докапает справедливых тружеников крестьян. Она

  заберет у вас хлеб, скот, лошадей,  одежду и последнюю кровлю, необходимую к

  существованию. Она также заберет  у  вас  и ваших  кормилиц  сыновей.  Затем

  властелины   комму-нарного  разорительства   примутся  за  разрушение  Ваших

  хозяйственных замыслов, разрушая Ваши  семьи, чтобы Вы не знали своих отцов,

  матерей,  жен и детей. Это все для того,  чтобы Вы не думали о  хозяйствах и

  семьях,   а   думали   одно   с  ними  --  шарлатанить  и   кончать  остатки

  государственного   и  крестьянского   имущества.  Итак,  товарищи,  с  этими

  приятелями   чертям   подобающими,   разбойникам    пособниками,   хулиганам

  потакающими, арестантов освобождающими и грабителям помогающими, и религию и

  церковь православную  оскверняющими жить придется нелегко, и претерпев долго

  ли коротко,  Вы  должны  будете  с  дубинками  в руках  избавляться  от этих

  приятелей жидовских кормителей.

       Товарищи, истинные рабочие и крестьяне, мы, махновцы, больше  не  верим

  их сказкам и больше не терпим их наглых, позорных и преступных замыслов,  мы

  идем для того, чтобы своею кровью, если потребуется, омыть оскверненную нашу

  религию  и  Св.  Церковь,  а  также  освободить  истинно  русский  народ  от

  жидовского ига. Мы идем за землю и волю  и за созыв законного Учредительного

  Собрания.

       Да  не  оскорбляйтесь  истинные   рабочие  и   крестьянские  коммунары,

  обманутые жидами и их пособниками, одумайтесь и  вернитесь  к прежней  своей

  политике,  для сего  Вам  дается срок  неделя.  Граждане.,  Призываем  вас к

  организации  против коммунарной  мобилизации  солдат  и реквизиции  скота  и

  хлеба, ибо час низвержения этой своры в бездну близок.

       Мы  просим  помощи  только  духовной,  нравственной  и моральной.  Всех

  проснувшихся  от сна и могущих  добровольно заполнить наши ряды призываем на

  борьбу с жидами, коммунистами, комиссарами,  советами и милицией, во-первых,

  а во-вторых, с панами, помещиками, эксплуататорами и диктаторами.

       Итак,   долой  войну,   долой   самозванцев,  бей  жидов,   комиссаров,

  коммунистов, не  одумавшихся, сочувствующих  комячеек беспощадно,  милицию и

  советы   по   заслугам,   панов,  помещиков,  эксплуататоров   и  диктаторов

  безвозвратно.

       Да здравствуют махновцы. Да здравствует  земля  и воля. Да  здравствует

  созыв законного Всероссийского Учредительного Собрания.

  «все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 60      Главы: <   40.  41.  42.  43.  44.  45.  46.  47.  48.  49.  50. > 

   
  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2009 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.